4 lipca 2023

Stop dyskryminacyjnej polityce

1 lipca o godz. 9.00 na rynku w Nikoszowcu odbyła się konferencja prasowa poświęcona Marszowi
Autonomii, który wyruszy 15 lipca w samo południe z Placu Wolności w Katowicach. W konferencji
wzięli udział również przedstawiciele mniejszości niemieckiej.

Podczas konferencji zaprezentowany został program tegorocznego marszu i jego cele – postulaty
związane z polityką mniejszościową. Wielokrotnie podkreślano, że mniejszości nie mogą być
przedmiotem dyskryminacyjnej polityki.

A ta dotyka również mniejszość niemiecką w Polsce, której jako jedynej grupie mniejszościowej w
Polsce zredukowano liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Z ramienia
mniejszości niemieckiej w województwie śląskim w wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Dłociok,
Członek Zarządu TSKN Woj. Śląskiego oraz Przewodnicząca DFK Oddziału Gliwice.

To samo dziedzictwo na tej samej ziemi

„Zostałam przez Jerzego Gorzelika poproszona o głos” – tłumaczy Agnieszka Dłociok – „Jako, że w
trakcie Jego wystąpienia nadmienił o wynikach spisu powszechnego ja też odniosłam się do tego
tematu, informując, że dla nas, niemieckich Ślązaków, lub też śląskich Niemców spis był bardzo
ważny. Większość z nas deklarowało narodowość niemiecką i w innych zaznaczaliśmy śląską. Żyjemy
w województwie Śląskim, gdzie działa dużo organizacji określających siebie, jako Ślązacy. Wielu z tych
ludzi jest członkami naszych struktur. Wielu z nich wystąpiło o obywatelstwo niemieckie,
udowadniając swoje pochodzenie”.

Konferencja była okazją, żeby poinformować o działaniach TSKN w walce z ministerstwem edukacji.
W tle wypowiedzi Agnieszki Dłociok znajdował się również baner z pytaniami do Ministra Czarnka:
„Szczegółowo omówiłam wszystkie punkty znajdujące się na banerze. Mamy w treści podane, że
dyskryminacja dotyczy 50 000 dzieci, jednak SIO, czyli System Informacji Oświatowej pokazał, że
sytuacja dotyczy 65 000 dzieci mniejszości niemieckiej, których rodzice są lojalnymi obywatelami
Państwa Polskiego. Mamy zarówno obowiązek, jak i prawo, jako mieszkańcy Górnego Śląska do
wyrażania swojego zdania w sprawach, które nas na tej ziemi dotyczą”, podsumowała Agnieszka
Dłociok.

W tym roku Ruch Autonomii Śląska do współorganizacji wydarzenia zaprosił inne środowiska śląskie:
posłankę na Sejm RP Monikę Rosę, posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kohuta,
wiceprezydenta Rybnika Piotra Masłowskiego, stowarzyszenia DURŚ, Ślonsko Ferajna, Regios.

Marsz wyruszy już po raz siedemnasty.