1Krok - wersja polska wiadomości
2Krok - wersja niemiecka wiadomości
Pamiętaj o polskiej i niemieckiej wersji wydarzenia! W kroku pierwszym dodaj polską wersję wydarzenia, natomiast w kroku drugim niemiecką.
* Jeżeli dodasz tekst tylko w jednym języku, nie gwarantujemy, że Twoja wiadomość zostanie opublikowana na stronie.

Bitte vergiss nicht die Nachricht in zwei Sprachen zu verfassen! Im Schritt 1. gibst Du die polnische Version ein, im Schritt 2. die deutsche Version.
* Wenn Du den Text nur in einer Sprache angibst, garantieren wir nicht das deine Nachricht publiziert wird.
Dodaj tytuł, np. Spotkanie adwentowe w DFK Opole / Gebe den Titel ein z.B. Adventsfeier im DFK Oppeln.
Podaj pełną informację. Staraj się sprawdzić błędy. Możesz pogrubić fragment tekstu, wypunktować lub wyliczyć jego część, dodać lub usunąć link. / Gebe die ganze Information an. Bitte prüfe die Fehler. Du kannst den Text dicker machen, Stichpunkte verwenden, oder ein Link zugeben.
Zdjęcie do tekstu / Bild zum Text
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
Zdjęcie pojawi się zarówno w polskiej jak i niemieckiej wersji newsa. / Das Bild wird in der polnischen und deutschen Version angezeigt.
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY