9 lutego 2021

Tożsamość − kultura − równość

W 2020 roku minęło 15 lat od uchwalenia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Przy tej okazji we współpracy z przedstawicielami mniejszości, ekspertami i naukowcami Instytut Kaszubski wydał zawierającą kilkadziesiąt artykułów i refleksji książkę „Tożsamość − kultura − równość”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.vdg.pl