Zarząd wojewódzki

Zdjęcie
Imię i nazwisko
Stanowisko

Prezydium:

Marcin Lippa Przewodniczący Zarządu
Eugeniusz Nagel I Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Dłociok II Zastępca Przewodniczącego
Lucjan Ryszka Sekretarz
Waldemar Świerczek Skarbnik
Piotr Daniel
Tomasz Daschek
Bronisław Da-Via
Andrzej von Dramsky
Lucyna Duda
Dorota Gorgosch
Maria Gruca
Teresa Kionczyk
Oskar Mandla
Roman Marcol
Sylwia Niemiec
Mieczysław Roseger
Julia Stobrawa
Marek Tylikowski

Komisja Rewizyjna

Zdjęcie Imię i nazwisko Stanowisko
Zygfryd Wladarz Przewodniczący
Witold Ciba
Rudolf Schreck