Zarząd wojewódzki

Zdjęcie
Imię i nazwisko
Stanowisko

Prezydium:

Marcin Lippa Przewodniczący Zarządu
Eugeniusz Nagel I Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Dłociok II Zastępca Przewodniczącego
Lucjan Ryszka Sekretarz
Waldemar Świerczek Skarbnik
Tomasz Daschek
Bronisław Da-Via
Lucyna Duda
Maria Gillner
Maria Gruca
Józef Kawczyk
Teresa Kionczyk
Józef Mandla
Oskar Mandla
Benedykt Pyszny
Roland Skubała
Alicja Spandel
Julia Stobrawa

Komisja Rewizyjna

Zdjęcie Imię i nazwisko Stanowisko
Józef Kuc Przewodniczący
Władysław Balcerkowski
Jakub Kubata
Mirosław Wacławik