10 lipca 2020

Z punktu widzenia Prezydium DFK

To Twój wybór!

Każdy człowiek w swoim życiu musi dokonywać wyboru ,począwszy od bardzo prozaicznych ,poprzez takie, które mogą mieć wpływ na jego przyszłość. W życiu społecznym także przychodzi czas ,kiedy musimy dokonać wyboru przedstawiciela ,który będzie naszym reprezentantem na rożnego rodzaju szczeblu władzy.

W obecnym czasie stoimy przed wyborami prezydenckimi 2020. Można sobie zadać

pytanie, który program kandydatów jest najlepszy i który będzie reprezentować i służyć interesom Mniejszości Niemieckiej. Tak jak pytanie jest proste, tak odpowiedź jest już bardziej złożona. Dla jednych najważniejszymi argumentem mogą być sprawy socjalne, dla innych  duchowe a jeszcze dla innych wartości ideologiczne. Nasza grupa społeczna Mniejszości Niemieckiej powinna  wybrać kandydata, który w swoim programie wyborczym ma na celu na prowadzenie i pielęgnowanie wspólnej polityki europejskiej, przestrzegania poszanowania wzajemnych stosunków międzynarodowych oraz poszanowania prawa. Ważną cechą nowego prezydenta powinno być poszanowanie dla naszej wspólnej historii europejskiej  nie zawsze łatwej ale  w różnorodności i tolerancji, osadzonej w kulturze chrześcijańskiej. Bardzo ważną cechą nowego prezydenta powinna być współpraca z różnymi środowiskami społecznymi, politycznymi, wyznaniowymi czy wreszcie respektować i szanować prawa mniejszości jest to bardzo ważne w budowaniu naszych Małych

Ojczyzn, gdzie w różnorodności leży siła i dobrobyt silnych regionów. Należy także pamiętać o przyszłości i dobrobycie następnych pokoleń ,które będą mogły czerpać korzyści z dobrodziejstwa wspólnej Europy, która w obecnym kształcie które jest spełnieniem dążeń i marzeń naszych przodków.

Jako przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej mieszkający od wieków na naszej ziemi jesteśmy zobowiązani szanować i pielęgnować naszą tradycję ,kulturę dziedzictwo i język. Dlatego tak ważną rzeczą  jest brać czynny udział w życiu społecznym dla dobra przyszłych pokoleń i w sposób odpowiedzialny dokonać wyboru dla naszego przewidywalnego jutra w naszym wspólnym domu w zjednoczonej Europie.

Waldemar Świerczek