9 grudnia 2020

Akademia Młodych Liderów MN

“Akademia Młodych Liderów MN to szkolenie organizowane przez Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej we współpracy z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych w Polsce.

Projekt jest skierowany do młodych dorosłych, członków mniejszości niemieckiej (MN) pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Podczas szkolenia nacisk kładziemy na rozwój kompetencji młodych ludzi, zaangażowanych społecznie i politycznie. Rozwijane będą umiejętności osobiste, interpersonalne, przywódcze i nie tylko.

W planie:
13.-15.11.2020 r. –  Warsztat inauguracyjny – seminarium weekendowe zorganizowane jako wstęp do programu szkoleniowego zaplanowanego na 2021 rok. (Tematy: poznanie siebie nawzajem, samoocena, analiza potencjału, określenie własnych oczekiwań, analiza problemu we własnym środowisku, oczekiwania na następny rok, przygotowanie planu seminarium)
2021 r. –  4 dalsze szkolenia weekendowe (umiejętności kierownicze; dokładne tematy zostaną określone z grupą) oraz seminarium podsumowujące.
Za ukończone szkolenie uczestnicy otrzymają certyfikat.
Koszt za każdy weekend warsztatowy wynosi 50 PLN.

Zgłaszać można się do 30. września poprzez formularz online: https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KMNrPhruTnLqjpqq8&source=gmail&ust=1600865340243000&usg=AFQjCNEveQIPO8_9RjFSg2yKbgzxlL2_Pw”>https://forms.gle/KMNrPhruTnLqjpqq8.

Gwarantujemy:
– atrakcyjnie prowadzone zajęcia
– wartościowe treści naukowe
– wspólnie tworzony program, dopasowany do potrzeb grupy
– wsparcie profesjonalistów
– owocnie spędzony czas!

Kontakt:
Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej
Magdalena Prochota
magdalena.prochota@haus.pl