2 lutego 2021

Otwarcie Koła Terenowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM) w Rybniku

21 września 2020 odbyło się Oficjalne Otwarcie Koła Terenowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM) w Rybniku. Na tą uroczystość przybili licznie zaproszeni goście. Przewodniczący VdG Bernard Gaida, Wiceprzewodnicząca TSKN Woj. Śląskiego Agnieszka Dłociok, Przewodniczący Oddziału DFK Rybnik Bronisław Da-Via, Przewodniczący BJDM Oskar Zgonina, jak również przedstawiciele władz miasta Rybnik oraz Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.

Pomysłodawcą i przewodniczący BJDM w Rybniku jest Adrian Słodowicz. Nowa grupa BJDM jest pełna motywacji. Chcą, aby młodzi ludzie ponownie doświadczyli niemieckiego ducha miasta i rozpowszechniali język wśród młodego pokolenia.