3 lutego 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

W roku bieżącym zaplanowany jest Narodowy Spis Powszechny. W terminie od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza spisowego.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.vdg.pl