9 lutego 2021

LernRAUM.pl

Projekt „LernRAUM. pl” jest innowacyjnym projektem mniejszości niemieckiej. Ponieważ edukacja odbywa się w samym środku życia, projekt „LernRAUM. pl” ze swoimi lokalizacjami ma być miejscem, gdzie szczególnie członkowie mniejszości niemieckiej mogą doskonalić swoje umiejętności językowe w przyjemnej atmosferze.

Więcej: https://www.facebook.com/lernraumpl/