29 kwietnia 2021

O spisie

Raz na 10 lat odbywa się we wszystkich państwach Europy Spis Powszechny! Wśród pytań spisowych są pytania o przynależność narodową lub język używany w domu.

Na podstawie wyników spisu określane są potem wielkości mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

Od liczby spisanych osób deklarujących swoją przynależność do mniejszości niemieckiej, zależy funkcjonowanie mniejszości i możliwość czynnego korzystania z nadanych praw.

Nie zwlekaj zatem spisz się, deklarując narodowość NIEMIECKĄ. Określając język jakim posługujesz się w domu, napisz NIEMIECKI. Możesz wpisać więcej niż jedną przynależność narodową.

Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy i bę­dzie się odbywał od 1 kwietnia 2021 r. w formie samospisu internetowego lub telefonicznego. Możesz także poprosić o pomoc specjalnego rachmistrza spisowego w swojej gminie.

Wypełnianie formularza polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania (poprzez zaznaczanie pól wyboru, wpisaniu wartości albo wskazanie odpowiedniej pozycji). Odpowiadając na pytania mamy obowiązek podawania prawdy.

Pytania odnoszące się do przynależności narodowej i etnicznej są wyłącznie deklaracją opartą na Twoim odczuciu, wyrażającą więź emocjonalną i kulturową relację z określonym narodem i/lub wspólnotą etniczną.

Pobierz pliki

Spis ulotka