4 maja 2021

Stanowisko wspólne w sprawie Pomnika Ofiar Obozu „Zgoda”

Stanowisko wspólne w sprawie Pomnika Ofiar Obozu „Zgoda”

TSKN Woj. Śląskiego i Ślonzoków Razem

 

Szanowny Pan

Prezydent Miasta Świętochłowice

Daniel Beger

 

Stanowisko wspólne TSKN – DFK i Ślonzokow Razem

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu w dniu 9 marca 2021 r. podczas którego poinformowano o planach związanych z projektem powstania Pomnika Ofiar Obozu na Zgodzie oraz propozycjami zagospodarowania jego otoczenia. Po konsultacjach i zasięgnięciu opinii naszych środowisk społecznych wyrażamy zadowolenie z chęci nadania temu miejscu odpowiedniej rangi. W świetle zaproponowanych rozwiązań wyrażamy jednak obawy, że pod pretekstem planowanych zmian, chce się zmienić jego dotychczasowy charakter.

 

Od wielu lat, gdy tylko otworzyła się taka możliwość, osoby związane z środowiskami mniejszości niemieckiej, jak również regionalnymi organizacjami śląskimi dbają i pielęgnują to miejsce. Staramy się godnie upamiętnić ofiary, organizując corocznie liczne uroczystości. Ten fakt jest naszym zdaniem widoczny nie tylko w mediach krajowych, ale również zagranicznych. W tym zakresie działania Komitetu Honorowego oraz środowisk związanych duchowo z Pomnikiem mogą się poszczycić niemałym, udokumentowanym dorobkiem. Jako że od lat staramy się o wyrażenie zgody na umieszczenie obok obecnego pomnika tablic informacyjnych wyjaśniających czego pomnik dotyczy (bezskutecznie czekamy na pozytywną odpowiedź), dlatego też z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o planach zagospodarowania tego miejsca.

 

Gotowi jesteśmy włączyć się w formie uczestnictwa w program lekcji nauczania regionalnego, poprzez udział w nich tzw. świadków historii, to jest osoby osobiście związane z historią obozu Zgoda i jego upamiętnieniami.

 

Oczywiście za bardzo wskazane uważamy zagospodarowanie terenów za ogródkami działkowymi, wybudowanie parkingu i zagospodarowanie budynku obok obecnego Pomnika. Mamy świadomość, że wymaga to nakładów finansowych, które mogą stanowić obciążenie dla budżetu miasta Świętochłowice. Na organizowane przy Pomniku uroczystości przybywa nawet kilkaset osób, zatem powiększenie parkingu uważamy za jak najbardziej zasadne. Popieramy również starania użytkowników ogródków działkowych w kwestii uporządkowania przyległego do nich terenu.

 

Zostaliśmy mocno zaskoczeni tym, że na czele inicjatorów planu rozbudowy Pomnika Ofiar Obozu na Zgodzie stoi pan Grzegorz Rosengarten, były Przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich w Oświęcimiu. W przedstawionej prezentacji nie wspomniał on ani jednym słowem o swoim dotychczasowym udziale w uroczystościach na Zgodzie, tak jakby nie był tym miejscem wcześniej zainteresowany. Przedstawiał swoje dokonania z tylko jednego, własnego punktu widzenia, z którym nie bardzo się zgadzamy.

 

Dotychczasowe działania realizowane poprzez wspomniane stowarzyszenie według posiadanych informacji wielokrotnie nie wzbudziły akceptacji władz państwowych, a prośby o patronat zostały odrzucane przez kolejnych prezydentów RP. Podobnie jednostronny charakter ma mieć realizowany obecnie na terenie Chorzowa Batorego pomnik, słabo udokumentowanego historycznie Obozu Pracy w Chorzowie Batorym, którego historia w narracji pomysłodawców obejmuje jeden kwartał 1944 roku, a wykreślono cały znacznie dłuższy okres powojenny.

 

G. Rosengarten nie zaangażował się w staraniach o upamiętnienie powojennych obozów na terenie Oświęcimia. Szerokim echem odbił się konflikt G. Rosengarten z Radą Miejską w Chorzowie w 2007 r. dotyczący braku zgód rodzin ofiar na publiczne prezentowanie ich nazwisk.

 

Jednocześnie informujemy, że wystąpimy do Komisji Edukacji, Nauki i Kultury jak i innych odpowiedzialnych tematycznie podmiotów w celu sprawdzenia, na ile wiarygodne są stwierdzenia, że inicjatywa G. Rosengarten ma ich akceptacje i poparcie.

 

Z przedstawionej prezentacji wynika, że pan G. Rosengarten chce zmienić charakter miejsca. Z Pomnika Ofiar Obozu na Zgodzie, chce uczynić miejsce pamięci ofiar dwóch totalitaryzmów. Trudno nam zaakceptować takie rozwiązanie. Miejsc pamięci totalitaryzmów jest wiele. To szczególne miejsce pamięci powstało przede wszystkim dla upamiętnienia tysięcy ofiar śmiertelnych w tym obozie, w okresie jego funkcjonowania już po II wojnie światowej. IPN udokumentował 1855 osób, ale szacuje się, że około 3 tys. osób straciło tam życie.

 

Przewodniczący TSKN/DFK Województwa Śląskiego Martin Lippa

Przewodniczący partii Ślonzoki Razem Leon Swaczyna

Przewodniczący TSKN/DFK Oddział Katowice, Członek Komitetu Honorowego Pomnika Ofiar Obozu „Zgoda” Eugeniusz Nagel

Sekretarz partii Ślonzoki Razem, Członek Komitetu Honorowego Pomnika Ofiar Obozu „Zgoda” Andrzej Roczniok

 

Przekazujemy do wiadomości:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Świętochłowic Zbigniew Nowak

2) Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok

3) Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek