28 czerwca 2021

Obóz językowy w Łubowicach – WOLNE MIEJSCA

W dniach 2-12 sierpnia 2021 r. TSKN Woj. Śląskiego organizuje obóz językowy dla dzieci i młodzieży w Łubowicach.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat

W programie m.in.:

  • warsztaty komiksu
  • warsztaty teatralne
  • wycieczki piesze i autokarowe
  • gry i zabawy sportowo-muzyczne
  • zajęcia plastyczne

Miejsce warsztatów:
Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
ul. Zamkowa 3, 47- 411 Łubowice

Koszt udziału: 500,- zł/os.

Warunki uczestnictwa:

  • przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka powinno być czynnym członkiem DFK, co należy potwierdzić przy składaniu dokumentów
  • uczestnik winien mieć opanowaną znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez swoje Koło DFK.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.