9 lipca 2021

Podpis zdjęcia: Zdjęcie grupowe, Autor: Iwona Spychała-Długosz

Miejsce wydarzenia: Mikołów

Data spotkania: 03/07/2021 - 03/07/2021

Autor: Joanna Szarek-Tomala

Festyn letni Koła Mikołów

3 lipca 2021 koło TSKN w Mikołowie zorganizowało coroczny festyn letni. Z zaproszenia skorzystali członkowie kół TSKN Oddziału Katowice, goście, mieszkańcy Mikołowa oraz chóry TSKN Woj. Śląskiego: „Schönwälder Trachtenchor” ze Zbrosławic i „Königshütterchor” z Chorzowa. Wydarzenie to zostało wsparte finansowo przez Konsulat RFN w Opolu oraz Urząd Miasta Mikołów.