29 lipca 2021

Dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nową inicjatywę TSKN Woj. Śląskiego 2021

Cieszymy się móc Państwu zakomunikować, że w dniu 21 lipca 2021 została podpisana umowa nr 4-146/WMNiE/2021 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dla realizacji nowej inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu pod tytułem: „Życie codzienne naszych przodków podczas lekcji żywej”.

Ponadto została podpisana umowa nr 4-107/WMNiE/2021 na realizację zadania pt. „Bajkowe noce z Andersenem i braćmi Grimm”.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.