15 lutego 2022

Obchody zostały wsparte finansowo

Dnia 9 lutego 2022 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 4-99/WMNiE/2022 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia – obchody Tragedii Górnośląskiej”. Dziękujemy za okazane wsparcie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż również do Konsulatu RFN w Opolu złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania.