22 lutego 2022

Ratujmy język niemiecki w naszych szkołach!

Nadal trwa akcja podpisywania petycji przeciw ograniczaniu dostępu dzieci do środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych. 17 grudnia 2021 Sejm podjął decyzję o zmniejszenie budżetu w tym zakresie o niespełna 40 milionów, w kolejnych latach planuje większe cięcia.
Stracą przede wszystkim dzieci, ale też szkoły i samorządy, ponieważ dzięki dużej części środków z subwencji są utrzymywane placówki oświatowe w gminach. Zagrożone są etaty nauczycieli j. niemieckiego jak i egzystencja mniejszych placówek oświatowych. Od września 2022 ograniczona ma zostać ilość godzin nauczania j. niemieckiego jako ojczystego, tj. z 3 lekcji na 1 lekcję tygodniowo.  Zmniejszenie środków dotyczy tylko j. niemieckiego, co dyskryminuje mniejszość niemiecką.
Dlatego prosimy o wsparcie inicjatywy i podpisanie petycji również online:
Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022 – Petycjeonline.com

Zadbajmy o przyszłość naszych dzieci już dziś!