24 marca 2022

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Orkiestr Mniejszości Niemieckiej 2022

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy zapraszają już po raz trzydziesty pierwszy na Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 oraz po raz trzydziesty na Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022, które w tym roku odbędą się już tradycyjnie pod namiotem.

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 odbędzie się 5 czerwca 2022 pod namiotem przy Domie Pielgrzyma na Górze św. Anny, zaś Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 dnia 12 czerwca 2022 pod namiotem za kościołem w Lichyni.

Wszystkie wypełnione zgłoszenia należy kierować na adres:

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

lub biuro@stowarzyszenie.lesnica.pl, przy czym zespoły dziecięco-młodzieżowe do dnia 9 maja 2022, a orkiestry do dnia 13 maja 2022.

Wszelkich informacji o tym przedsięwzięciu udziela p. Dominika Szablicka, pod numerem  tel. 77/463 98 21 lub poprzez adres e – mailowy: biuro@stowarzyszenie.lesnica.pl.

 

Pobierz pliki

Zesp. dziec. młodz. MN Regulamin-XXXI-PZD-2022
Zesp. dziec.młodz MN Karta zgłoszenia i Zgoda na przetw. danych os. 2022
Orkiestry MN Regulamin-XXX-POMN-2022
Orkiesrty MN Karta zgłoszenia i Zgoda na przetw. danych os. 2022