20 kwietnia 2022

Dotacja na realizację Festiwalu Kultury Niemieckiej „Kreiskulturfest 2022”

Dnia 13 kwietnia 2022 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 4-97/WMNiE/2022 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Festiwal Kultury Niemieckiej Kreiskulturfest 2022″.
Dziękujemy za okazane wsparcie.