27 maja 2022

Obóz językowy w Turawie

Zapraszamy do udziału w obozie językowym! Celem projektu, który jest prowadzony w formie obozu, jest zachęcenie młodzieży mniejszości niemieckiej w wieku od 14 do 18 lat do swobodniejszego i bardziej biegłego posługiwania się językiem niemieckim. Przez cały tydzień (14-21 sierpnia) w okolicach Jeziora Turawskiego młodzież będzie doskonalić znajomość języka niemieckiego poprzez udziałowi w warsztatach tematycznych prowadzonych przez osoby z Niemiec. Oprócz poprawy umiejętności językowych młodzi ludzie lepiej poznają swoje mocne i słabe strony, nabiorą pewności siebie, nauczą się skutecznej współpracy w grupie i dowiedzą się, co oznacza zaangażowanie społeczne. Wkład własny wynosi tylko 400 zł. Zgłoszenia można dokonać do 5 czerwca 2022 r., klikając na link do formularza. https://forms.gle/ERYjbgSLjpC2ju5w9