26 sierpnia 2022

Wielka strata dla mniejszości niemieckiej

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, iż zmarł śp. Ginter Jenkner z Ustronia – członek Zarządu TSKN Woj. Śląskiego oraz Przewodniczący Oddziału TSKN Beskid Śląski.
Nabożeństwo żałobne śp. Gintera Jenkner odbędzie się 29 sierpnia 2022 (poniedziałek) o godz. 14:00. Po nabożeństwie odbędą się uroczystości pogrzebowe na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…