16 września 2022

Konkurs „O dobrej współpracy” nadal trwa!

Jesteś w wieku od 15 do 26 lat? Masz ochotę na wyzwanie? Weź udział w konkursie „O dobrej współpracy” i wygraj nagrodę do 500,00 PLN! Przygotuj dowolną kreatywną formę: artykuł, filmik, sondę, wywiad i pokaż nam z Twojej perspektywy #wielokulturoweOpolskie!
Cele konkursu:
Celem prac konkursowych jest pokazanie przykładów dobrej współpracy polsko-
niemieckiej w wymiarze:
– społecznym (m.in. zrozumienia społeczeństw, współpracy mieszkańców na
poziomie lokalnym, współpracy z miastami i szkołami partnerskimi itp.)
– kulturalno – językowym (m.in. możliwości rozwoju znajomości języka niemieckiego, szkoły dwujęzyczne, poznanie kultury niemieckiej, oferta
kulturalna itp.)
– gospodarczym (m.in. wzrost inwestycji niemieckich, rozwój niemieckich firm
w regionie, wzrost miejsc pracy, współpraca gospodarcza itp.)
– naukowym (m.in. wymiana doświadczeń naukowych, wymiana studencka
między Uniwersytetami itp.), a tym samym pokazanie korzyści płynących z
wielokulturowości dla regionu.
Więcej szczegółów w Regulaminie: https://t1p.de/regulaminkonkurs
Wypełnij formularz do 25.09.2022: https://t1p.de/wspolpraca2022
Zadanie „Kampania ponad podziałami promująca wielokulturowość Woj. Opolskiego” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2022 roku.