19 września 2022

Wycieczki edukacyjne dla młodzieży do Łubowic

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (DFK) wspólnie z Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa zapraszają młodzież uczącą się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na wycieczkę edukacyjną do Łubowic – miejsca urodzenia niemieckiego poety epoki romantyzmu.

W programie wycieczki jest multimedialna prelekcja nt. historii śląskiego odgałęzienia rodu EIchendorffów, zwiedzanie Izby Pamięci Josepha von Eichendorffa oraz Izby Regionalnej z ekspozycjami archeologicznymi, jak również krótka gra terenowa na terenie wokół ruin pałacu oraz parku pałacowego. Dla uczestników wycieczki przewidziany jest również poczęstunek.

Projekt realizowany będzie dwujęzycznie (po polsku i niemiecku). Grupy (max. 35 uczestników) mogą wziąć udział w wycieczce edukacyjnej do końca grudnia br. Koszt uczestnictwa w wycieczce to 15,00 PLN od ucznia (nauczyciele bezpłatnie). Cena zawiera transport, program na miejscu (prelekcję, oprowadzanie, grę) oraz poczęstunek (obiad).

W razie zainteresowania prosimy nauczycieli o kontakt z koordynatorką wycieczek edukacyjnych: Daniela Wochnik, mail: gdany@tlen.pl

Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ziem Ojczystych za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.