7 marca 2023

Wsparcie finansowe obchodów Tragedii Górnośląskiej 2023

Dnia 20 lutego 2023 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 6-86/WMNiE/2023 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia – obchody Tragedii Górnośląskiej”.
Również Konsulat RFN w Opolu wspiera finansowo niniejszą inicjatywę.
Dziękujemy za okazane wsparcie.

Pobierz pliki

Oberschlesische Tragödie 2023