29 marca 2023

Zespoły TSKN Woj. Śląskiego w 2023 finansowo wsparte

Dnia 13 marca 2023 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 6-83/WMNiE/2023 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Działalność zespołów artystycznych TSKN Woj. Śląskiego 2023″.
Również Konsulat RFN w Opolu wspiera finansowo zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne i orkiestry TSKN Woj. Śląskiego.
Dziękujemy za okazane wsparcie.

Pobierz pliki

info o dofinansowaniu Kulturgruppen 2023