24 kwietnia 2023

Fabryka gier uzyskała dofinansowanie

Dnia 11 kwietnia 2023 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 6-84/WMNiE/2023 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Fabryka gier – od dziecka do dziecka″.
Dziękujemy za okazane wsparcie.