8 maja 2023

Konkurs Piosenki niemieckiej 2023 uzyskał dofinansowanie

Dnia 21 kwietnia 2023 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 6-90/WMNiE/2023 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „22 edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej″.
Dziękujemy za okazane wsparcie.