11 maja 2023

Uroczystości upamiętniające w 25-rocznicę Cmentarza Żołnierzy Niemieckich w Siemianowicach Śląskich

Gest jest tyleż symboliczny, co czytelny: Najpierw przewodniczący Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi Wolfgang Schneiderhan upamiętni wszystkie polskie ofiary wojny i tyranii, gdy 13 maja 2023 roku złoży wieniec przy grobie sześciu polskich żołnierzy. Następnie rozpocznie się uroczystość z okazji „25-lecia istnienia cmentarza wojennego w Siemianowicach Śląskich” (dawniej Laurahütte).

Jest to największy niemiecki cmentarz wojskowy w Polsce. Pochowany jest tam również Max Erb. Jest on jednym z ponad 34 tys. poległych w wojnie, których przypomni Wolfgang Schneiderhan w swoim memoriałowym przemówieniu. Będą też pozdrowienia – m.in. od konsula generalnego Martina Kremera z Wrocławia i od sekretarza stanu Jarosława Sellina.

Krewni 15 zmarłych

Planowane jest ekumeniczne nabożeństwo modlitewne, a także złożenie wieńców. Obecni będą krewni 15 pochowanych tam osób oraz ich rodziny – zgłosiło się około 50 uczestników.

Axel Erb odwiedził grób swojego ojca Maxa podczas wyjazdu dla krewnych z Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi w 2017 roku i opowiedział poruszającą historię jego poszukiwań. Nazywa to „największym cudem mojego życia”. Dzięki niewiarygodnym zbiegom okoliczności i spotkaniom wie teraz kiedy, gdzie i jak zginął jego ojciec w 1945 roku. Zaproszony został również Axel Erb, ale w wieku 88 lat podróż jest już zbyt uciążliwa.

Geneza powstania grobu wojennego

Miasto przemysłowe Siemianowice Śląskie położone jest w południowej Polsce w województwie śląskim, na północ od Katowic. W latach 90. władze polskie udostępniły nieodpłatnie Ludowemu Związkowi Opieki nad Grobami Wojennymi teren o powierzchni 3,4 ha w pobliżu miasta.

Od 1997 roku Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi dokonuje tam pochówku szczątków żołnierzy niemieckich. Siemianowicki cmentarz wojenny został utworzony 10 października 1998 roku i zapewnia miejsce dla około 40 000 poległych wojennych.

Nazwiska wszystkich poległych wojennych w Polsce

Nazwiska wszystkich niemieckich poległych wojennych pochowanych w Polsce można obejrzeć w sali informacyjnej cmentarza wojennego. Należą oni do prawie miliona pochowanych przez Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi od upadku żelaznej kurtyny – głównie w Europie Wschodniej. Kamień milowy w postaci miliona ma zostać osiągnięty jesienią, w połączeniu ze zbiórką pieniędzy.

Upamiętnienie odbędzie się 13.05.2023 r. o godz. 14.00 w Laurahütte (Siemianowice Śląskie).

Fot. Volksbund