22 maja 2023

Dotacja na realizację Festiwalu Kultury Niemieckiej „Kreiskulturfest 2023”

Dnia 4 maja 2023 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 6-85/WMNiE/2023 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Festiwal Kultury Niemieckiej Kreiskulturfest 2023″.
Dziękujemy za okazane wsparcie.