13 lipca 2023

Niemiecki Klub Malucha – nabór kół DFK na 2024

„Niemiecki Klub Malucha” to projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obejmuje on zajęcia animacyjne w języku niemieckim dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Projekt służy poprzez naukę języka rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej. To wsparcie dla rodziców pragnących wychować dzieci dwujęzycznie oraz zapewnić im regularny kontakt z językiem i kulturą niemiecką.

Kto może założyć Niemiecki Klub Malucha? Projekt realizowany jest we współpracy z lokalnymi kołami DFK. Przedstawiciele kół mogą zgłosić chęć udziału w projekcie. Należy spełnić trzy warunki:
– zapewnienie darmowego dostępu do sali, w której będą odbywać się zajęcia,
– wskazanie nauczyciela języka niemieckiego, który będzie prowadzić zajęcia (honorarium zapewniane jest w ramach projektu),
– przeprowadzenie rekrutacji dzieci.

Termin zgłoszeń do udziału w projekcie w 2024 roku trwa do końca lipca 2023 roku. Od sierpnia otwarta zostanie lista rezerwowa. Przewidywany start zajęć – marzec/kwiecień 2024.

Dalsze informacje, kontakt oraz zgłoszenia: https://forms.gle/gbjLmQMWpRyGzpMJA