1 sierpnia 2023

Zorganizuj kurs niemieckiego w swoim DFK!

Koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs języka niemieckiego w okresie wrzesień-grudzień 2023 r., mogą skorzystać z pomocy Lernraum.pl! Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia!

 

Najważniejsze informacje:

UCZESTNICY:

*minimum 10 osób

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

*za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:

*kurs obejmuje łącznie 28 godzin;

*zajęcia odbywają się w okresie wrzesień-grudzień; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;

*zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego.

 OPŁATY:

*dla uczestników będących członkami koła DFK: 100,00 PLN (cały kurs);

*dla pozostałych osób: 240,00 PLN (cały kurs).

OSOBY PROWADZĄCE:

*umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów projektu LernRAUM;

*koła DFK mogą wskazać swoich prowadzących, możliwe jest również znalezienie prowadzącego przez biuro projektu LernRAUM.

 

Informacje i kontakt:

Karolina Syga
e-mail: karolina.syga@.lernraum.pl

tel.: 503 721 658; 77 441 1185