4 września 2023

Dwudniowe szkolenie dla członków mniejszości niemieckiej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w szkoleniu dla członków struktur mniejszości niemieckiej, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2023 w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie (Gmina Polska Cerekiew).

Tematyka szkoleń:
– Nowy? Młody? Aktywny? – jak pozyskać dzieci oraz młodzież jako nowych członków do DFK,

– Współpraca DFK z samorządem. Małe inicjatywy aktywizujące społeczność,
– Niemieckie tradycje lokalne pielęgnowane przez DFK.

Zgłoszenie są przyjmowane do 17 września 2023 r. Całkowity koszt warsztatów wynosi 50 zł.

Kontakt: Beata Sordon
E-mail: beata.sordon@haus.pl
Tel: 77 4079519