28 listopada 2023

Zaproszenie na VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych 2023

Federacyjna Unia Europejskich Narodowości (FUEN) wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) zapraszają na VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych 2023. Jeszcze do 29.11.2023 można zgłosić swój udział w wydarzeniu!

Forum odbędzie się w terminie 1-2 grudnia 2023 r. w Opolu i Katowicach. Poświęcone jest zagadnieniu „Języki mniejszości a rynek pracy – szanse i wyzwania?”. Tematy tego spotkania skupią się głównie na korzyściach płynących ze znajomości języka mniejszości. Lokalny język i kultura stanowią wartość dodaną, która może uczynić region bardziej atrakcyjnym dla inwestycji zagranicznych. Regiony dwu- lub trójjęzyczne są zazwyczaj bardziej zamożne niż regiony jednojęzyczne. Trójjęzyczny Południowy Tyrol i Dolina Aosty są najbogatszymi regionami we Włoszech, a dwujęzyczny Kraj Basków i Nawarra mają najwyższy PKB na mieszkańca w Hiszpanii. Jednak niektóre organizacje promujące język i kulturę mniejszości postrzegają to również jako wadę, ponieważ mogą one tracić z tego powodu wykwalifikowanych językowo pracowników, którzy to są przyciągani do sektora prywatnego z wyższymi wynagrodzeniami.

Pierwszy panel odbędzie się 1 grudnia 2023 r. w Opolu i skupi się na korzyściach płynących z języków mniejszości dla ludzi i przedsiębiorstw. Druga popołudniowa dyskusja panelowa będzie dotyczyła utraty wykwalifikowanego personelu, z którą borykają się organizacje mniejszościowe, konkurując o tę samą siłę roboczą z sektorem prywatnym, który może płacić wyższe pensje.

Kolejny panel w Opolu będzie dotyczył dyskryminacji na rynku pracy ze względu na przynależność do mniejszości. Takim przykładem są członkowie mniejszości Sinti i Romowie, którzy to nadal są dyskryminowani w wielu krajach z powodu powszechnych uprzedzeń. Kolejnym przykładem jest także obecna sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce. W ubiegłym roku polski rząd zmniejszył wymiar nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z 3 do 1 godziny tygodniowo. Dyskryminacja ta dotyczy jedynie mniejszości niemieckiej.

Ostatni panel, który odbędzie się rano 2 grudnia 2023 r. w Katowicach, będzie podsumowaniem paneli z pierwszych dni i będzie miał na celu zebranie argumentów, w jaki to sposób język mniejszości może przyciągnąć inwestycje.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce:

https://vdg.pl/zaproszenie-na-vii-forum-europejskich-regionow-mniejszosciowych-2023/