6 marca 2024

„Pro Ecclesia et Pontifice” dla Hansa Steina z Salzbergen

11 marca 2024 r. o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Wacława w Krzanowicach odbędzie się niecodzienna uroczystość.  Z rąk ks. Biskupa Rudolfa Pierskały Hans Stein z Salzbergen otrzyma Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” – Krzyż „Dla Kościoła i Papieża”.

Jest to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Może go otrzymać osoba świecka, a został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 roku dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.

Przyznawany jest przez papieża, w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Krzyż jest szósty rangą co do starszeństwa odznaczeń watykańskich i w precedencji bezpośrednio poprzedza medal Benemerenti. Na tę uroczystość przyjedzie z Salzbergen 8-osobowa grupa mieszkańców na czele z burmistrzem Andreasem Kaiserem. Wniosek do Kurii w Opolu z inicjatywy byłego proboszcza ks. Wilhelma Schiwona złożyła grupa DFK w Krzanowicach.

Hans Stein i grupa mieszkańców Salzbergen od 1997 r., czyli od czasów wielkiej powodzi, przywozili przez Caritas Diecezji Opolskiej transporty różnych potrzebnych wtedy rzeczy: damskie, męskie i dziecięce ubrania oraz buty, łóżka szpitalne oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla ludzi w podeszłym wieku, środki medyczne i czystości, pampersy itp. W 2005 r. Gmina Krzanowice na czele z burmistrzem Manfredem Abrahamczykiem zawarła partnerstwo z Gminą Salzbergen, a w maju 2006 r. został podpisany akt o współpracy i partnerstwie między gminami Salzbergen i Krzanowice. Rozwinęła się współpraca pomiędzy szkołą w Krzanowicach a Realschule w Salzbergen, jednostkami ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych oraz mieszkańcami. Hans Stein organizował wycieczki mieszkańców Salzbergen, celem zwiedzania i poznania okolic naszej małej ojczyzny. Chór „Cecylia” z Krzanowic pięciokrotnie uczestniczył w „Lichterfest”, kiermaszu bożonarodzeniowym w Salzbergen.

Nieocenioną zasługą jest wsparcie materialne osób starszych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz innymi nieszczęściami.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krzanowicach uzyskuje regularne wsparcie Hansa Steina, który przekazuje środki czystości i higieny osobistej oraz sprzęt.

W marcu 2022 r.  przyjechał z transportem nie tylko do Krzanowic, ale także do zaprzyjaźnionego Rohatyna na Ukrainie. Osobiście dostarczył ten transport do granicy w Medyce, gdzie o odpowiedniej godzinie czekał ks. Bihun, dyrektor Caritasu w Rohatynie.

Zasługi Hansa Steina zostały także docenione przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec. 29 lipca 2021 r. został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – Bundesverdienstkreuz w uznaniu za współpracę Gminy Salzbergen z Gminą Krzanowice w powiecie raciborskim w latach 1997-2021. To dzięki niemu wszystko się zaczęło.

Zapraszamy do Krzanowic 16 marca 2024 r. o godz. 11:00 do naszego wspaniałego kościoła na tę wyjątkową okoliczność.

Kornelia Pawliczek-Błońska