20 marca 2024

Stypendia DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza wszystkie osoby chętne do udziału w programie stypendialnym oferowanym przez DAAD.

Celem programu jest:
Promocja niemieckiego szkolnictwa uniwersyteckiego i zaangażowania akademickiego w tematykę mniejszości niemieckich w krajach, w których reprezentowane są mniejszości niemieckie. Stypendium umożliwia dalsze pobyty szkoleniowe i badawcze na niemieckich uniwersytetach w zakresie języka niemieckiego jako języka obcego, języka niemieckiego jako języka ojczystego, języka niemieckiego jako języka mniejszości, nauczania języka niemieckiego, filologii germańskiej, germanistyki oraz nauk kulturowych, społecznych i humanistycznych z nawiązaniem do kultury i historii mniejszości niemieckich.
Kto może złożyć wniosek?
Absolwenci, doktoranci, młodzi naukowcy lub wykładowcy/(asystenci) profesorowie z zakresu języka niemieckiego jako języka obcego, języka niemieckiego jako języka ojczystego, języka niemieckiego jako języka mniejszości, nauczania języka niemieckiego, filologii germańskiej, germanistyki oraz nauk kulturowych, społecznych i humanistycznych w odniesieniu do kultury i historii mniejszości niemieckich.

Co daje nam stypendium:

  1. Rozwijanie Umiejętności Komunikacyjnych: Stypendia językowe dają możliwość praktykowania języków obcych w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. To pozwala im rozwijać umiejętności mówienia, rozumienia, czytania i pisania w danym języku.
  2. Poszerzanie Horyzontów Kulturowych: Poprzez stypendia językowe  mamy szansę poznać kulturę, tradycje i zwyczaje innych krajów, co może przyczynić się do poszerzenia ich horyzontów oraz zrozumienia różnorodności kulturowej.
  3. Zwiększenie Konkurencyjności na Rynku Pracy: Posiadanie biegłej znajomości języków obcych staje się coraz bardziej wartościową umiejętnością na rynku pracy. Stypendia językowe mogą pomóc zdobyć tę umiejętność i wyróżnić się w tłumie.
  4. Rozwój Osobisty: Pobyt za granicą dzięki stypendium językowemu może być dla nas nie tylko okazją do nauki języka, ale także do samodzielnego funkcjonowania w obcym środowisku. To doświadczenie może przyczynić się do ich rozwoju osobistego i wzmocnienia pewności siebie.
  5. Budowanie Międzynarodowych Relacji: Stypendia językowe często dają możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów, co może prowadzić do budowania długotrwałych międzynarodowych relacji oraz wymiany kulturowej i intelektualnej.

W sumie, stypendia językowe stanowią ważny element edukacji, pomagając nam nie tylko rozwijać umiejętności językowe, ale także poszerzać horyzonty, rozwijać się osobowościowo oraz przygotowywać do przyszłych wyzwań zawodowych.

Więcej informacji na stronie www.daad.pl

 

Pobierz pliki

stypendia-DAAD