29 maja 2024

Spotkanie Wiceministra Szymańskiego z mniejszościami

23 maja 2024 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MSWiA Tomasza Szymańskiego i Wojewody Śląskiego Marka Wójcika z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych.

Rozmowy były doskonałą okazją do wysłuchania potrzeb i oczekiwań tych społeczności oraz podkreślenia znaczenia dialogu i współpracy na rzecz integracji i wspólnego rozwoju”, napisał Minister we wpisie w mediach społecznościowych. W spotkaniu wzięła udział również z-ca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ksenia Alhaug. Jednym z omówionych tematów były zbliżające się zmianach w regulaminie udzielania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Magdaleny Szewczuk-Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, która również w nim uczestniczyła. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego reprezentowali Eugeniusz Nagel i Agnieszka Dłociok, Członkowie Prezydium Zarządu TSKN Woj. Śląskiego oraz Anita Pendziałek, pracownik biura zarządu. Oprócz przedstawicieli mniejszości niemieckiej obecni byli również przedstawiciele mniejszości ormiańskiej, ukraińskiej i romskiej.

W ramach wizyty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Minister i Wojewoda  spotkali się również m.in. z przedstawicielami samorządów oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.