Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (TSKN Woj. Śląskiego) wspiera działalność niemieckojęzycznych zespołów artystycznych, w tym chórów i grup śpiewaczych, zespołów dziecięco-młodzieżowych, zespołów tanecznych oraz orkiestr, działających przy danym Kole lub Oddziale TSKN Woj. Śląskiego. Nadrzędnym celem zespołów jest pielęgnacja i promowanie języka niemieckiego, podtrzymanie tożsamości narodowej oraz kultury mniejszości niemieckiej. Dlatego ich repertuar jest w przeważającej części niemieckojęzyczny. W grupach kulturalnych działają zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, którzy mogą się realizować i pogłębiać swoje zainteresowania. Wszystkich chętnych wstąpieniem do zespołu bądź zainteresowanych zaproszeniem na przedsięwzięcie kulturalne zapraszamy do kontaktu. A tymczasem prezentujemy Państwu zespoły artystyczne TSKN Woj. Śląskiego.

Zespoły dziecięco-młodzieżowe

Rodzaj grupy kulturalnej: Zespół dziecięco-młodzieżowy
Charakterystyka Zespół śpiewaczy
Nazwa grupy kulturalnej: Con Colore
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego Koło TSKN Toszek
Rok założenia: 2015
Liczebność grupy 18
Repertuar: Con Colore śpiewa głównie w j. niemieckim. Ich muzyka obejmuje wiele nurtów – od popularnych utworów muzyki rozrywkowej, poprzez piosenki ludowe, w tym regionalne, aż po muzykę sakralną i liturgiczną.
Dodatkowe informacje:

Do najważniejszych występów zespołu można zaliczyć:

– oprawy muzyczne obchodów Tragedii Górnośląskiej oraz pielgrzymek

– występ z okazji 30-lecie Oddziału TSKN Gliwice

– występy podczas jarmarków świątecznych

– uczestnictwo w Przeglądach Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej na Górze św. Anny (w roku 2018 zespół zdobył w kategorii zespołów wokalnych II miejsce, zaś w roku 2019 III miejsce).

Instruktor: Karina Kupczyk
Dane kontaktowe:

504 957 378

e-mail: dfk.tost@onet.eu

https://www.facebook.com/dfktoszek

Rodzaj Grupy Kulturalnej: sdadsasdsdasadsadsadads
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Chóry i grupy śpiewacze

Rodzaj Grupy Kulturalnej: Chór
Charakterystyka
Nazwa grupy kulturalnej: Veni Cantare
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego Wielowieś / Langendorf
Rok założenia: 2016
Liczebność grupy 21
Repertuar: różny
Dodatkowe informacje: Udział w konkursach, mszach w języku niemieckim, Występy podczas imprez okolicznościowych. Współpraca z władzami samorządowymi i lokalnymi.
Instruktor: Iwona Ewertowska – Mener Telefon: 502234727 Email: iwonamener@gmail.com
Dane kontaktowe: Józef Schütz Telefon: 691396022 Email: jschutz@o2.pl

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Orkiestry

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Zespoły taneczne

Rodzaj Grupy Kulturalnej: Zespół taneczny
Charakterystyka:
Nazwa grupy kulturalnej: Młodzieżowy Zespół Tańców Ludowych „Tworkauer Eiche”
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego Tworków
Rok założenia: 1995
Liczebność grupy 44 tancerzy i tancerek w trzech grupach wiekowych
Repertuar: W repertuarze Zespołu znajdują się nie tylko tańce niemieckie i śląskie, ale także tańce z innych regionów Polski, Czech, tańce austriackie jak Figurenländler (walc z figurami), a także tańce chorwackie, meksykańskie oraz greckie
Dodatkowe informacje: Tworkauer Eiche występuje za granicą w imieniu Województwa Śląskiego, miasta oraz powiatu Racibórz, np. na zjeździe Raciborzan w Roth oraz zjeździe Ślązaków w Hanowerze. W roku 2011 zespół występował na Festiwalu Kul.tury Niemieckiej Warmii i Mazur w Olsztynie jak również brał udział reprezentując zamieszkałą w Polsce mniejszość niemiecką na Międzynarodowym Fe3stiwalu Mniejszości Narodowych w Mielniku nad Bugiem. Niewątpliwą atrakcją był także występ w stolicy Czech, Pradze, podczas zjazdu ,mniejszości niemieckiej w Czechach. Obecnie tańce te są prezentowane podczas licznych występów nie tylko w Polsce lub Niemczech, ale również w Austrii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W trakcje ponad dwudziestoletniej działalności zespół „Tworkauer Eiche” dał ponad 500 występów
Instruktor:

Choreograf:

  • Gabriela Materzok
Dane kontaktowe

Brunon Chrzibek

  • tel.: +48 32 419 62 57
  • mobile: +48 728 858 667
  • email: b.chrzibek@wp.pl

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Soliści, duety

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…

Rodzaj Grupy Kulturalnej: nazwa…
Charakterystyka nazwa…
Nazwa grupy kulturalnej: nazwa…
Jednostka TSKN Woj. Śląskiego nazwa…
Rok założenia: nazwa…
Liczebność grupy xxxxx
Repertuar: nazwa…
Dodatkowe informacje: nazwa…
Instruktor: nazwa…
Dane kontaktowe: nazwa…