17 maja 2021

Zmarł ks. prałat Władysław Basista

16 kwietnia w wieku 93 lat zmarł ks. prałat Władysław Basista. Ksiądz Władysław Basista urodził się 14 lutego 1928 roku w Niedobczycach. W młodości był działaczem ZHP i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, duszpasterzem akademickim, prowadził duszpasterstwo wakacyjne w Szwajcarii i wymianę studentów między Polską a Niemcami. Był  duszpasterzem Mniejszości Niemieckiej dla Katowic. Przez wiele lat modlił się z nami za ofiary obozu na Zgodzie, przewodniczył odprawianej mszy.

Oznaczony Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego, honorowy obywatel Miasta Katowic.