29 czerwca 2021

Podpis zdjęcia: Uroczystości przy obozie "Zgoda", Autor: DFK Kattowitz

Miejsce wydarzenia: Katowice

Data spotkania: 19/06/2021 - 19/06/2021

Autor: Joanna Szarek-Tomala

Obchody Tragedii Górnośląskiej przy obozie „Zgoda”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – Oddział Katowice zorganizowało coroczne obchody upamiętniające ofiary Tragedii Górnośląskiej obozu Świętochłowicach-Zgodzie. Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele św. Józefa w Chorzowie. Następnie o godzinie 12.00 przed pomnikiem Bramą odbyła się oficjalna część uroczystości z przemowami wielu zaproszonych gości i złożeniem wieńców, po czym udano się na cmentarz komunalny w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu oraz na cmentarz ewangelicki w Świętochłowicach, gdzie pod pomnikiem ofiar obozu Zgoda odprawione zostało nabożeństwo. Inicjatywa ta została wsparta finansowo przez Konsulat RFN w Opolu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.