25 marca 2022

Rozmowa z Sekretarzem stanu ds. federacji, Europy i spraw międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii

W dniu 24.03.2022 odbyło się spotkanie (online) Przewodniczącego TSKN Woj. Śląskiego Martina Lippa z dr Markiem Speichem – Sekretarzem stanu ds. federacji, Europy i spraw międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii, jak i Kierownikiem Przedstawicielstwa Związku Nadrenii Północnej-Westfalii w Berlinie – inicjatorem spotkania.

W spotkaniu ponadto udział wzięli: Heiko Hendriks – Pełnomocnik Rządu Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia ds. niemieckich wypędzonych, wysiedleńców i późnych przesiedleńców oraz Mona Tusche z biura Sekretarza stanu.

Głównym tematem rozmowy była sytuacja Mniejszości Niemieckiej w świetle poprawki budżetowej sejmu dotyczącej zmniejszenia godzin nauki języka niemieckiego, jako ojczystego oraz idącemu za tym rozporządzeniem ministerstwa oświaty i nauki dot. redukcji godzin nauczania języka mniejszości z 3 na 1 godzinę – tylko i wyłącznie dla dzieci mniejszości niemieckiej. Rozmawiano o aktualnym stanie prawnym i faktycznym, o podjętych działaniach i grożących konsekwencjach. Podła również deklaracja wsparcia działań zmierzających do zmiany treści tej dyskryminującej decyzji. Dr Speich zadeklarował wystosowanie w tej sprawie apelu m.in. do marszałka i wojewody województwa śląskiego, będącego województwem partnerskim Landu Nadrenia Północna-Westfalia (NRW).

Ponadto przewodniczący Marcin Lippa poruszył temat obaw MN wobec najnowszych planów związanych z utworzeniem przy obozie Zgoda centrum totalitaryzmów, co zdaniem przedstawicieli środowisk zaangażowanych od blisko 30 lat w upamiętnienia ofiar polskiego obozu na Zgodzie, spowoduje utratę obecnego charakteru tego miejsca i jest realizowane bez konsultacji z istniejącym społecznym komitetem budowy pomnika ofiar obozu na Zgodzie.

Strony wyraziły zadowolenie z spotkania i zapowiedziały intensyfikacje wzajemnych kontaktów i współpracy.