13 kwietnia 2022

Zespoły TSKN Woj. Śląskiego w 2022 finansowo wsparte

Dnia 8 kwietnia 2022 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 4-96/WMNiE/2022 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Działalność zespołów artystycznych TSKN Woj. Śląskiego 2022″.
Również Konsulat RFN w Opolu zatwierdził na rok 2022 wsparcie finansowanie dla zespołów śpiewaczych, chórów, zespołów tanecznych i orkiestr TSKN Woj. Śląskiego.
Dziękujemy za okazane wsparcie.

Pobierz pliki

Informacja o dofinansowaniu