6 maj 2022

Konkursy J. Niemieckiego

Zaproszenie do wzięcia udziału uczniów szkol podstawowych w trzech konkursach:
19 Olimpiada Jeżyka Niemieckiego Wojew. Śląskiego (klasy 4-6)
16 Olimpiada Języka Niemieckiego Wojew. Śląskiego (klasy 7-8)
oraz uczniów szkol podstawowych i szkol ponadpodstawowych:
21 Konkurs Piosenki Niemieckiej Woj. Śląskiego

Pobierz pliki

21. Gesangwettbewerb
REGULAMIN SP 4-6 - Deutscholympiade
REGULAMIN SP 7-8 - Deutscholympoiade
Protokół SP 4-6
Protokół SP 7-8