6 maja 2022

Konkursy J. Niemieckiego

Zaproszenie do wzięcia udziału uczniów szkol podstawowych w trzech konkursach:

19 Olimpiada Jeżyka Niemieckiego Wojew. Śląskiego (klasy 4-6)
16 Olimpiada Języka Niemieckiego Wojew. Śląskiego (klasy 7-8)
oraz uczniów szkol podstawowych i szkol ponadpodstawowych:
21 Konkurs Piosenki Niemieckiej Woj. Śląskiego – z przyczyn organizacyjnych 21 Konkurs Piosenki Niemieckiej został przesunięty na 21.-22.09.2022  (patrz regulamin)

Pobierz pliki

21. Gesangwettbewerb
REGULAMIN SP 4-6 - Deutscholympiade
REGULAMIN SP 7-8 - Deutscholympoiade
Protokół SP 4-6
Protokół SP 7-8