11 października 2022

Wsparcie finansowe na nową inicjatywę TSKN Woj. Śląskiego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 5 października 2022 została podpisana umowa nr 4-129/WMNiE/2022 pomiędzy Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania pt.: „Propagowanie wiedzy o mniejszości niemieckiej poprzez animację poklatkową”.

Dziękujemy za okazane wsparcie.