8 sierpnia 2023

Bajkowe spotkania uzyskały dofinansowanie

Dnia 1 sierpnia 2023 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego podpisało umowę nr 6-82/WMNiE/2023 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację zadania „Bajkowe spotkania z Andersenem i braćmi Grimm“.
Dziękujemy za okazane wsparcie.