22 marca 2024

Wizyta przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI)

21 marca 2024 r. biuro wojewódzkie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego w Raciborzu  odwiedzili goście z Departamentu Mniejszości Niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, WNP i krajach bałtyckich Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI), którym towarzyszyli przedstawiciele Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Departament był reprezentowany przez dr Fülling (dyrektorkę wydziału), pana Wagnera i pana Frohsa.
 
Dla TSKN Woj. Śląskiego było to jedno z najważniejszych spotkań w ostatnim czasie: „To było pierwsze spotkanie od wielu lat, z tak wysokimi przedstawicielami Referatu, który się nami opiekuje i dzięki którego wsparciu otrzymujemy środki na działalność i koszty administracyjne” – podkreślił Martin Lippa, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego. Prezydium Zarządu reprezentował również Waldemar Świerczek, Skarbnik.
 
Spotkanie było okazją do zaprezentowania organizacji i omówienia głównych obszarów wsparcia. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy biura wojewódzkiego TSKN Woj. Śląskiego w Raciborzu oraz działającej przy TSKN redakcji, którzy opowiedzieli o działalności organizacji, najważniejszych projektach i sukcesach.