10 czerwca 2021

Obchody Dnia Ofiar Obozu Zgoda

Dzień pamięci ofiar obozu „Zgoda” – uroczystość upamiętniająca organizowana jest w ramach „Tragedii Górnośląskiej” – odbędzie się dnia 19 czerwca 2021 r.

„Zgoda” (obóz pracy) – znajdujący się w Świętochłowicach od końca lutego 1945 roku do listopada 1945 obóz podlegający polskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego, którego komendantem był Salomon Morel.

W tym roku upamiętnienie odbędzie się w sobotę 19 czerwca. Jak zwykle rozpocznie się o godz. 10.00 mszą św. w kościele św. Józefa w Chorzowie, którą celebrował będzie ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński .O godzinie 12.oo przed pomnikiem Bramą odbędzie się oficjalna część uroczystości . Po uroczystościach przed bramą udamy się na cmentarz komunalny w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu gdzie modlitwę przeprowadzi ks. dr. Robert Chudoba . Następnie pastor Olenski z parafii ewangelickiej w Świętochłowicach odprawi nabożeństwo pod pomnikiem ofiar obozu Zgoda na cmentarzu w ewangelickim w Świętochłowicach.

Upamiętnienie ofiar obozu w Zgoda w ubiegłym roku upłynęło pod znakiem dwudziestopięciolecia obchodów. Było jednak bardzo ograniczone ze względu na obowiązujące restrykcyjne przepisy pandemiczne. Mamy nadzieję że w tym roku ograniczenia te zostaną złagodzone. Rodzi to nadzieję, że tegoroczna uroczystość upamiętniającą w Zgodzie zgromadzi więcej gości niż ostatnia .

Serdecznie zapraszamy!

Upłynęło już 76 lat od Tragedii Górnośląskiej , może wywołać to opinię że, wystarczy już upamiętnień tych wydarzeń. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w cytacie wystąpienia byłego prezydenta Niemiec Romana Herzoga:
„Pamięć nie może się skończyć , musi trwać również by zachęcać przyszłe pokolenia do czujności. Dlatego ważne jest, aby znaleźć formułę pamięci , która będzie działała w przyszłości. Powinien wyrażać żal z powodu cierpień i straty, być poświęcona pamięci ofiar i przeciwdziałać niebezpieczeństwu ich powtórzenia ”.